Logo

Ugovorno terećenje

Plaćajte račune uslugom Ugovornog terećenja i uštedite vrijeme i novac

Opustite se, vaši računi bit će podmireni na vrijeme.

Diners Club korisnicima privatnih i poslovnih kartica nudi mogućnost plaćanja režija i ostalih usluga Ugovornim terećenjem. Na ovaj način štedite svoje vrijeme, ostvarujete odgodu plaćanja do mjesec dana te sakupljate nagradne eure/milje u nagradnom programu. Troškovi koje plaćate Ugovornim terećenjem, prikazuju se na mjesečnoj Diners Club Obavijesti o troškovima.

Tvrtke za koje se može ugovoriti usluga

 • HEP d.d.
 • Zagrebački holding d.o.o.
 • Hrvatska radiotelevizija
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Merkur osiguranje d.d.
 • Posmrtna pripomoć
 • Triglav osiguranje d.d.
 • Uniqa osiguranje d.d.
 • Generali osiguranje d.d.
 • Vodoopskrba i odvodnja
 • Unicef

Kako ugovoriti uslugu?

Popunite Zahtjev za aktivaciju usluge Ugovornog terećenja i priložite čitku presliku posljednjih računa (uplatnica) za koje želite ugovoriti plaćanje. Za plaćanje premije osiguranja priložite i presliku police osiguranja. 

Usluga se aktivira nakon ugovaranja usluge Ugovornog terećenja o čemu ćemo Vas pisano obavijestiti. Zahtjev dostavite poštom ili e-mailom. 

Naknade

Plaćanje računa Ugovornim terećenjem ne zahtjeva dodatne naknade.

Erste Card Club pridržava pravo i nakon sklapanja usluge Ugovornog terećenja uvesti i zaračunati naknadu za pružanje usluge Ugovornog terećenja u postotku iznosa izvršene uplate.

Postotak se utvrđuje aktima Erste Card Cluba o kojem će Erste Card Club izvijestiti korisnika uz račun, najmanje dva mjeseca prije početka uvođenja ili promjene naknade.

REKLAMACIJE I OPOZIV SUGLASNOSTI ZA UGOVORNO TEREĆENJE

Sve reklamacije vezane uz uslugu Ugovornog terećenja podnosite Erste Card Clubu. Pojedinačno izvršenje transakcije Ugovornog terećenja, bez otkaza usluge Ugovornog terećenja, možete opozvati najkasnije do kraja radnog dana (16:00 sati) koji prethodi ugovorenom danu terećenja.

Opoziv se podnosi:

 • poštom u Erste Card Club na adresu Ulica Frana Folnegovića 6, 10 000 Zagreb
 • mailom na info@erstecardclub.hr.

Prestanak usluge Ugovornog terećenja

Uslugu Ugovornog terećenja možete otkazati bez navođenja razloga, što ujedno predstavlja i opoziv suglasnosti za izvršenje niza platnih transakcija, pri čemu otkaz nastupa prvi sljedeći radni dan nakon što je u Erste Card Clubu zaprimljena obavijest o otkazu.

ZAHTJEV POŠALJITE:

 • POŠTOM
  Erste Card Club d.o.o. Ulica Frana Folnegovića 6 10000 Zagreb

Chat ikona