Logo

WEB APLIKACIJA NaOku

Precizan pregled vašeg poslovanja

NaOku pruža besplatan digitalni pristup vašim poslovnim podacima

Što je NaOku?

Besplatna web aplikacija koja vam omogućuje digitalni pregled poslovanja, pruža veću kontrolu, jednostavniji pristup poslovnim i financijskim podacima te tako olakšava i poboljšava poslovanje.

Web aplikacija dostupna je svim klijentima koji su sklopili ugovor s Erste Card Clubom o prihvatu platnih transakcija.

PREGLED PROMETA I KREIRANJE IZVJEŠTAJA

Pregled transakcija za odabrano razdoblje, kao i pregled prometa pojedinačne trgovine, dostupni su jednim klikom. Preuzmite izvještaj u već pripremljenom obliku ili sami napravite predložak izvještaja. Izvještaje možete preuzeti u XLSX ili CSV formatu.

OBAVIJESTI O TROŠKOVIMA

Obavijesti o mjesečnim troškovima i naknadama  za tekuću i prethodnu godinu možete preuzeti u digitalnom obliku. Za svaku obavijest o troškovima i naknadama možete kreirati izvještaj s pripadajućim transakcijama, u skladu s vašim potrebama.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA

Kreirajte izvještaj sa svim otvorenim stavkama na određeni datum. IOS vam pruža detaljan uvid u pregled obveza i potraživanja Erste Card Cluba prema primatelju IOS-a.

UPRAVLJANJE KORISNICIMA

Znamo koliko vam je važna sigurnost informacija i koliko se trudite sakriti je od neželjenih pogleda. Uz web aplikaciju NaOku sami upravljate korisnicima i njihovim korisničkim pravima te jednostavno dodajete nove korisnike.

SERVISNE INFORMACIJE

Kako bismo vam olakšali korištenje web aplikacije, prikupili smo  sve informacije na jedno mjesto. Tu ćete pronaći objašnjenje pojmova, odgovore na česta pitanja te dokumente i upute.

Zahtjev za pristup
web aplikaciji NaOku 

Zahtjev za pristup web aplikaciji treba biti ispunjen u cijelosti i potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog partnera te ovjeren pečatom. Po odobrenju zahtjeva, osobi ovlaštenoj za zastupanje, kao i dodatnim korisnicima, bit će poslan e-mail s uputama za prijavu u web aplikaciju NaOku.

Ispunjeni zahtjev potrebno je dostaviti na
e-mail naoku_registracija@ecc.hr.

Kontakti

Za sva dodatna pitanja pišite nam na naoku@ecc.hr ili nas nazovite na telefonski broj 01/4929 343.

Chat ikona