Logo
Par koristi mobilnu aplikaciju

OSIGURANJA

Važno je biti osiguran

Par koristi mobilnu aplikaciju

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Sigurnost mora biti na prvom mjestu.

Djevojka na biciklu


Putno osiguranje

Jedinstvena pogodnost – polica putnog osiguranja

Par na motoru


Exclusive osiguranja

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i putno zdravstveno osiguranje

Poslovni korisnici
Chat ikona