Logo
voda

Izbor termina izdavanja računa

Korisnici Diners Cluba mogu sami odabrati termin izdavanja mjesečnih Diners Club računa.

Termin izdavanja računa možete odabrati:

U aplikaciji ECC Mobile:

A. termin: 1. – 7. u mjesecu,
B. termin: 8. – 14. u mjesecu,
C. termin: 15. – 21. u mjesecu,
D. termin: 22. – 28. u mjesecu

  • Termin za plaćanje računa odabirete za svaku karticu pojedinačno
  • Odlučite li promijeniti termin izdavanja računa, on će se odraziti na formiranje računa u idućem kalendarskom mjesecu
  • Naknada za promjenu termina izdavanja računa se primjenjuje u trećoj i svakoj idućoj izmjeni

Dodatne informacije o terminu izdavanja računa i načinu njegove promjene možete dobiti na: 01/4929-555.

Mobilna aplikacija

ECC Mobile.
Pametniji način upravljanja troškovima

Skini aplikaciju i pojednostavi si život.

Chat ikona