Logo
par u restoranu

AIRPORT LOUNGES

Putuj sa stilom.

Predahni prije ili poslije leta u više od 1500 Airport Lounge salona, u više od 600 gradova diljem svijeta.

par u restoranu

Airport Lounge saloni mjesto su gdje korisnici Diners Club kartica mogu predahnuti, popiti kavu ili sok, pričekati na drugi let, pročitati novine i časopise ili pogledati mailove.

Za Airport Lounge važno se autentificirati 

Usluge Airport Lounge salona – besplatno ili po povlaštenim cijenama – možete koristiti samo ako se prethodno autentificirate u aplikaciji ECC Mobile. Kod prvog, a po potrebi i sljedećih ulazaka u salon, trebate se registrirati svojom valjanom Diners Club kreditnom karticom.

Napominjemo da na kartici trebate imati dovoljno raspoloživih
sredstava za provjeru njezine valjanosti.

Uvjeti korištenja usluga Airport Lounge salona

Mogućnost korištenja usluga Airport Lounge salona uz plaćanje povlaštene cijene* imaju korisnici privatnih osnovnih i dodatnih karticaDiners Club Standardne kartice, Diners Club RateToGo kartice, Diners Club Revolving kartice i Diners Club Plus kartice.

Mogućnost korištenja usluga Airport Lounge salona bez plaćanja usluge imaju korisnici privatnih osnovnih i dodatnih Diners Club Exclusive kartica te korisnici svih poslovnih Diners Club kartica.

Korisnici privatne Diners Club Croatia Airlines kartice i Diners Club Gold kartice, uz njih izdane pridružene kartice (Diners Club Junior kartice i Diners Club Plus kartice) te dodatni korisnici Diners Club Croatia Airlines i Diners Club Gold kartice mogu koristiti usluge Airport Lounge salona pod sljedećim uvjetima:

Prva godina od odobrenja osnovne kartice

  • Neograničeni broj korištenja usluge Airport Lounge salona bez plaćanja za osnovnog i dodatne korisnike.

Druga i svaka sljedeća godina

  • Neograničeni broj korištenja Airport Lounge salona bez plaćanja usluge uz uvjet da u prethodnom obračunskom razdoblju ostvare promet u iznosu od najmanje 2.400 EUR.
  • Neograničeni broj korištenja Airport Lounge salona uz plaćanje usluge po povlaštenoj cijeni ako u prethodnom obračunskom razdoblju ostvare promet u iznosu manjem od 2.400 EUR.

Pod prometom se  podrazumijeva iznos potrošnje na prodajnim mjestima iskazane na Obavijesti o troškovima izdanim tijekom obračunskog razdoblja bez obzira na datum potrošnje.

Obračunska razdoblja obuhvaćaju razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja te od 1. srpnja do 31. prosinca.

* Povlaštena cijena je cijena ugovorena samo za korisnike Diners Club kartica i niža je od redovne cijene usluga Airport Lounge salona.


Sva svjetska odredišta na kojima možeš koristiti uslugu Airport Lounge salona provjeri u aplikaciji ECC Mobile ili na dinersclub.com.

Mobilna aplikacija

ECC Mobile.
Pametniji način upravljanja troškovima

Skini aplikaciju i pojednostavi si život.

Chat ikona